Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

HVAC damper καλουπι διαμορφωσης τετραγωνου αξονα

Ένα καλούπι διαμόρφωσης θέσης για τετράγωνο άξονα για αγωγούς HVAC, συγκεκριμένα για το HVAC damper, δηλαδή το κλαπε διακοπής κυκλοφορίας αέρος.