Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

HVAC damper καλουπι διαμορφωσης τετραγωνου αξονα

Ένα καλούπι διαμόρφωσης θέσης για τετράγωνο άξονα για αγωγούς HVAC, συγκεκριμένα για το HVAC damper, δηλαδή το κλαπε διακοπής κυκλοφορίας αέρος.