Υπηρεσίες  • Κατασκευές προοδευτικών καλουπιών
  • Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων
  • Μηχανουργικές κατεργασίες CNC
  • Διάβρωση σύρματος και βύθισης
  • Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/TIG/SILVER BRAZING
  • Βιομηχανικός σχεδιασμός
  • Υλοποίηση πρωτοτύπων
  • Σχεδιασμός CAD-CAM


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε αυτό το άρθρο στο newsblog του μηχανουργείου μας!
Read about this at our newsblog!

Παρακαλώ πολύ σχολιάζετε ελεύθερα άλλα με τον ανάλογο σεβασμό...
Please comment freely but with respect...