Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

belt conveyor ταινιες μεταφορας

what a rabbit hole!!!

https://conveyors.ie/wp-content/uploads/2018/08/belconmini.pdf

http://okura.com.sg/products/cv/belt.htm

https://th.c.misumi-ec.com/en/book/OKU1_06/digitalcatalog.html?page_num=42

 https://th.misumi-ec.com/en/vona2/detail/221000074084/#but this is the best!!!

https://www.youtube.com/watch?v=jjB_LxU2nDs

diy projects with laser and cnc

 https://www.zenziwerken.de/