Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Επισκευή αγροτικού μηχανήματος

Ένα άροτρο από Massey ferguson με περιστροφή φοράς που έσπασε ο άξονας περιστροφής.
Αντικατάσταση άξονος με καινούριο. Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται το ρήγμα του άξονα!