Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Apple - Making the all-new Mac Pro

Καταπληκτική διαδικασία παραγωγής με ριζοσπαστικές πρωτοποριακές μεθόδους.