Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

NX 10 up and running...

 Μας πήρε λίγο καιρό να εγκαταστήσουμε την νέα έκδοση του CAD/CAM μας, αλλά πλέον τρέχουμε και σχεδιάζουμε με το πανίσχυρο  NX10!!!


Να ευχαριστήσουμε επίσης και το άψογο συνεργάτη μας στους υπολογιστές την εταιρία infovet .