Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

just another looking useful on line tool page

Pipe notcher generator!!!

http://www.blocklayer.com/pipe-notching.aspx

and more on line template generators!

http://www.blocklayer.com/text-templates.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε αυτό το άρθρο στο newsblog του μηχανουργείου μας!
Read about this at our newsblog!

Παρακαλώ πολύ σχολιάζετε ελεύθερα άλλα με τον ανάλογο σεβασμό...
Please comment freely but with respect...